Spolupráce
aktuální výzvy Obce
Oprava místních komunikací - obce do 3000 obyvatel, formulář ke stažení
Dotace na chodníky, cyklostezky
Dotace na zateplení obecních budov
Dotace na komunitní dům seniorů
Dotace na kompostárny a svozovou techniku
Dotace na vodovod, kanalizace ČOV
Dotace na Mateřské a Základní školy
Podnikatelé
Dotace na úspory energie podnikatelských budov
Dotace na komunitní dům seniorů
Zemědělci
Dotace pro mladé začínající zemědělce
Dotace pro zemědělské podnikatele
Investice do zemědělských podniků

Spolupráce

Nabízíme krátkodobou i dlouhodobou spolupráci s obecními, městskými úřady, podnikatelskými subjekty a s místními akčními skupinami.

Dlouhodobá spolupráce na období let 2014 - 2020

Jak se situace v dotační oblasti postupně vyvíjela, část obcí vytvářela zpočátku jednotlivé svazky poté mikroregiony, nyní se dostává situace do oblasti sdružování do jednotlivých MAS (místních akčních skupin). Záleží na jednotlivých žadatelích jakou cestu si sami zvolí, pro dosažení svých investičních záměrů. Souhlasíme s podporou malých měst a obcí a podporujeme myšlenku rozvoje venkova včetně podnikatelských aktivit, vytváření nových pracovních míst a rozvoje turistického ruchu, přičemž v jedné rovině by mělo docházet v této oblasti i k podpoře zemědělského podnikání.

Nabízíme Vám svoji službu komplexní a dlouhodobou s výhledem do dalšího dotačního období let 2014 -2020.

Spolupráce pro soukromé podnikatele a firmy

Ve stejné podobě nabízíme spolupráci i jednotlivým podnikatelským subjektům. Na základě získaných zkušeností vyplynula určitá potřeba neřešit smluvní vztah s jednotlivými klienty jako krátkodobý, který byl ošetřen pouze jednoduchou objednávkou či smlouvou o dílo na konkrétní činnost, která byla obvykle ukončena podpisem dohody či smlouvy o poskytnutí dotace z té či oné platební agentury.

Kontaktujte nás!