O nás
aktuální výzvy Obce
Oprava místních komunikací - obce do 3000 obyvatel, formulář ke stažení
Dotace na chodníky, cyklostezky
Dotace na zateplení obecních budov
Dotace na komunitní dům seniorů
Dotace na kompostárny a svozovou techniku
Dotace na vodovod, kanalizace ČOV
Dotace na Mateřské a Základní školy
Podnikatelé
Dotace na úspory energie podnikatelských budov
Dotace na komunitní dům seniorů
Zemědělci
Dotace pro mladé začínající zemědělce
Dotace pro zemědělské podnikatele
Investice do zemědělských podniků

Dotace z Evropské Unie | Abc DOTACE

Jsme firma z Hradce Králové s bohatými praktickými a teoretickými zkušenostmi v oblasti dotačního poradenství a vyřizování žádostí o dotace.

Na začátku programovacího období v roce 2007 jsme se všichni nejprve seznamovali s jednotlivými operačními programy a marně jsme hledali logiku a určitou podobnost mezi jednotlivými dotačními fondy. Setkávali jsme se s nejednotnou terminologií, rozdílnými postupy a maximální byrokratickou zátěží. Poznali jsme alibismus českých úředníků a nedomyšlenost a neprovázanost elektronických systémů, v nichž se žádosti o dotace administrovaly. V některých operačních programech bylo již od samotného počátku celkem spolehlivě odhadnutelné, kolik žadatel získá pravděpodobně bodů a zda jeho žádost by mohla být schválena. V jiných programech tomu bylo právě naopak, přestože zde byla obdobná bodovací kritéria. Maximálně nepředvídatelnou oblastí byly některé ROP (Regionální operační programy). Postupem času jsme asi jako všichni pochopili, že se i s těmito skutečnostmi musíme nějak vyrovnat a smířit.

V uplynulém dotačním období 2007-2013 se nám pro naše klienty i přesto podařilo získat nemalé množství finančních prostředků, například k nákupu strojů či technologií pro podnikatele nebo získat dotace pro obce na opravu či novou výstavbu dopravní či technické infrastruktury obcí nebo na zateplení veřejných budov. Byly nám schváleny předložené žádosti o dotace na stroje pro zemědělce, stroje do lesů, dotace na zametací vozy i projekty na výstavbu veřejné kanalizace. V současné době pro vás připravujeme také ukázky úspěšných projektů a nyní získáváme souhlasy k možnému zveřejnění od jednotlivých klientů.

Abychom v naší činnosti mohli nadále a kvalitněji pokračovat, průběžně absolvujeme aktuální školení, odborné semináře a kurzy. Mezi nejhodnotnější patří absolvování kurzu k rozšíření profesní kvalifikace odpovídající úrovni Evropského rámce kvalifikací EQF - Manažer projektu (63-007-R). Za získání certifikátu patří poděkování především paní ředitelce CEP v Hradci Králové paní Ing. Ivě Krunčíkové i celému kolektivu školitelů.

V začínajícím dotačním období 2014-2020 jsme plně připraveni kvalitně řídit vaše projekty dle nových požadavků, především Ministerstva místního rozvoje (MMR) a řídit se jednotnými standardy dle IPMA. Věříme, že nové dotační období bude pro nás pro všechny přijatelnější, srozumitelnější, rychlejší, přehlednější a jednotnější, především pak v administraci žádostí o dotace a doufáme, že se MMR podaří prosadit a aplikovat toto zlepšení do praxe.

„Vaše úspěchy jsou cílem naší práce"

Kontaktujte nás!

TOPlist